Guardat a: Notícies ~ Publicat el 09/06/2017

Convocatòria d’una beca per a la realització de pràctiques a Ràdio Pollença

No hi ha comentaris Comentar

1. Objecte

La beca te per objecte la formació complementària de joves estudiants de Batxillerat, o mòduls de FP de 2on cicle relacionats amb les pràctiques a desenvolupar a la Ràdio.

 

2. Dotació, durada i pagament de les beques

  • La dotació la beca serà de 1.000 euros bruts.
  • La durada de la beca serà de 200 hores a desenvolupar entre els mesos de juliol i agost, amb horari adaptable a cada cas, i en funció del criteri del tutor.
  • Concretament la beca serà de 9 setmanes repartides entre el 3 de juliol de 2017 i el 4 de setembre de l’any 2017. L’horari serà de 5 hores diàries de dilluns a divendres en horari de matí o capvespre.
  • La condició de becari / becària no generarà en cap moment relació laboral o administrativa amb l’Ajuntament.

 

3. Destinataris de la Beca:

1 Beca per a estudiants de Batxiller, o mòduls de FP de 2on cicle relacionats amb les pràctiques a desenvolupar a la Ràdio.

 

4. Documentació a presentar:

– Full de sol·licitud: amb nom, adreça, telèfon, centre educatiu i estudis realitzats en el curs 2016/2017

– Fotocòpia DNI

– Fotocòpia full matrícula o justificant darrer curs realitzat

– Currículum

– Autorització signada per els tutors dels menors.

 

5. Puntuació:

Formació Acadèmica: màxim 3 punts.

Coneixements llegua catalana i complementaris: màxim 2 punts.

Formació complementària: màxim 2 punts.

Prova escrita específica sobre coneixements generals i d’actualitat informativa sobre Pollença: màxim 2 punts.

Entrevista personal: màxim 1 punt.

 

6. Sol·licituds i termini.

El termini per presentar les sol·licituds serà de dia 12 al 26 de Juny 2017, a l’Ajuntament de Pollença, Calvari nº2 , en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

LES PROVES DE SELECCIÓ ES DURAN A TERME EL DIA 29 DE JUNY EN HORARI DE MATÍ A LA CASA CONSISTORIAL

 

Bases més extenses a:

Bases beca 2017

 

 

 

 

 

Afegir un comentari