Guardat a: Notícies ~ Publicat el 08/10/2019

Convocatòria per cobrir 1 plaça de direcció a Ràdio Pollença (fins 17 d’octubre)

No hi ha comentaris Comentar

L’Ajuntament convoca un procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de director/a de Ràdio Pollença, amb contracte d’alta direcció.

Requisits:

  • Estar en possessió de la titulació adient de llicenciatura en Ciències de la Informació o de
    la Comunicació o Comunicació Audiovisual, o grau universitari equivalent.
  • Disposar de cinc anys d’experiència d’exercici professional relacionat amb el sector objecte del lloc de treball.
  • Comptar amb el certificat de català de nivell C. Si no s’està en disposició d’acreditar-lo, s’haurà de fer una prova prèvia del nivell.

 

El termini és del 08 al 17 d’octubre del 2019 (10 dies naturals des de la publicació de l’anunci al tauler d’edictes).

A continuació trobareu la documentació necessària:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

 

Afegir un comentari