Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 24/07/2018

Escolta el Ple Ordinari de Juliol

No hi ha comentaris Comentar

JA PODEU ESCOLTAR/DESCARREGAR EL PLE AL SEGÜEN ENLLAÇ:

 

 

Aquest dijous 26 de juliol hi ha Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple.

Amb motiu de les festes patronals, es canvia l’horari habitual del ple.

Serà a les 9.30h del matí a la Sala Consistorial.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe al 107.9FM o a www.radiopollença.net.

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

I – PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2018

3.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions La Patrona 2018.

4.- Aprovació, si procedeix, de la resolució del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i el Club Equitació Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del solar situat en el sector UP-4-A.

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits númer 4-2018.

6.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’inadmisió a tràmit de la sol.licitud de revisió d’ofici formulada per l’entitat sindical FESP-UGT

7.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la Base 36 d’Execució del Pressupost.

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per establir una moratòria en l’atorgament de noves llicències d’ocupació de la via pública.

9.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informacions de batlia

2.- Dació de compte de ressolucions de batlia

3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari