Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 25/03/2019

Escolta/descarrega el Ple Ordinari de Març

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar-vos el ple ordinari de març al següent enllaç:

 

Dijous 28 de març, hi ha sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe per Ràdio Pollença al 107.9FM o a www.radiopollença.net

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

I.- PART

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2019.

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local.

4.- Aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores per a la concessió d’ajudes als particulars afectats per les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença per tal de pal·liar i minimitzar les pèrdues i els danys produïts.

5.-Aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.

6.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per facilitar l’accés a les ajudes dels serveis socials.

7.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per declarar Pollença antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat.

8.-Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió d’Igualtat del distintiu SG City 50-50

9.- Propostes/Mocions d’Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Afegir un comentari