Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 28/06/2016

Escolta el Ple Ordinari de juny.

2 comentaris Comentar

Dijous 30 hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple del mes de juny.

Aquí podeu escoltar o descarregar-vos l’àudio:

 

 

Aquests varen ser els punts de l’ordre del dia:

 

I. PART RESOLUTIVA

1.- Resolució al.legacions, i en conseqüència, aprovació definitiva del Pla de Residus del municipi de Pollença 2016-2020 (Exp. núm. 6092/Medi Ambient)

2.- Elecció càrrec Jutge/a de Pau substitut/a 2016-2020 (Exp. núm. 6004)

3-. Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 484 de 2 de juny de 2016.

4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Pollença en execució de la Sentència 00188/2016 de dia 26 d’abril dictada pel Jutjat de lo Social núm. 1

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Pollença per integració agent de Policia Local en el grup C-1.

6.- Dació de compte de Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades per part d’Intervenció/Secretaria.

7.- Proposta d’acord de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

8.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 

2 comentaris

  1. no pus descarregar el ple de ahir dia 30

  2. Hola Galaxia. Encara no estava penjat. Ara ja sí pots escoltar-lo o descarregar-lo.

Afegir un comentari