Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 08/11/2016

Escolta el Ple Extraordinari de l’Ajuntament.

No hi ha comentaris Comentar

Divendres 23 de desembre es va celebrar la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple.

 

Ho podeu escoltar/descarregar al següent enllaç:

 

Ordre del dia:

1.  Aprovació, si procedeix de les actes anteriors.

2. Declaració, si procedeix, de l’any 2017,  Any Dionís Bennàssar.

3. Aprovació inicial, si procedeix, del  projecte d’obres “Peatonització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença”.

4. Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença en matèria de carreteres.

5. Aprovació, si procedeix, de l’inici del procediment de revisió en via administrativa d’acte nul en matèria tributària.

6. Aprovació, si procedeix, de la substanciació de consulta pública prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb caràcter previ a la modificació del Reglament de Participació Ciutadana.

Afegir un comentari