Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 12/11/2019

Ja pots escoltar el ple extraordinari del 13 de novembre

No hi ha comentaris Comentar

 

Aquesta és l’ordre del dia:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS
2019/3643).

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3803).

4.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria
per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3804).

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria
per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3805).

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria
per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3806).

Afegir un comentari