Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 23/03/2020

Jaume Barceló: cançons, contes i rondalles….

No hi ha comentaris Comentar

Jaume Barceló és mestre jubilat, músic i contacontes.

Ens fa arribar aquets àudios per que els nostres fills i filles, nétes i néts , filletes i fillets i boixos i boixes, puguin fer més agradable aquests dies d’ estada a casa.

 

-> COPIAU L’ENLLAÇ I AFFERAU-LO A UNA ALTRA PESTANYA PER OBRIR-LO/DESCARREGAR-LO.

 

Contes i rondalles:

La colometa Pau

https://dl.dropbox.com/s/24immu7spgo9sid/conte-lacolometapau.mpeg

La princesa i el pèsol

https://dl.dropbox.com/s/7xmrecfxypl604i/laprincesaielpesol.mpeg

La tortuga, el caiman i l’hipopòtam

https://dl.dropbox.com/s/ph7ftkl5k7gjcf7/latortugaelcaimanilhipopotam.mpeg

El cavall del rei. Rondalla.

https://dl.dropbox.com/s/s5ll416fibrt6r7/Rondalla-elcavalldelrei.mpeg

La cova de la bruixa Joana

https://dl.dropbox.com/s/c3pwsrke27tj9m1/Rondalla-lacovadelabruixajoana.mpeg

L’arbre menut

https://dl.dropbox.com/s/0u3nfkzsdp29qdx/Larbremenut.mpeg

El cocodril i el mico

https://dl.dropbox.com/s/tow5n6461pmkb5b/El%20cocodril%20i%20el%20mico.wma

 

Cançons:

En es carrer d’olives

https://dl.dropbox.com/s/4djl2gm2wq6p3g1/enescarrersdolives.mpeg

La mestra em fa quedar

https://dl.dropbox.com/s/oj62zjyazqlmphg/Elmestreemfaquedar.mpeg

Això és un joc

https://dl.dropbox.com/s/5e8rx9dobok92k7/Aixoesunjoc.mpeg

Aniversari

https://dl.dropbox.com/s/k52h3a32ehoyefr/Aniversari.mpeg

Apa anem-hi tots!

https://dl.dropbox.com/s/umo17rsywxy075e/Apaanemhitots.mpeg

Bugui bugui

https://dl.dropbox.com/s/06bbjt26w60egxd/Boguibogui.mpeg

El ball de Sant Ferriol

https://dl.dropbox.com/s/wfmmraxo7h8ft3m/Elballdesantferriol.mpeg

El gall i la gallina

https://dl.dropbox.com/s/5jh5tt5fhu89iid/Elgallilagallina.mpeg

El lleó

https://dl.dropbox.com/s/ddbbcs0ie2au1ss/Ellleo.mpeg

Felicitats

https://dl.dropbox.com/s/w6yubvsjlquydvk/Felicitats.mpeg

La polka del papa

https://dl.dropbox.com/s/5xjsusnlg4y0crn/lapolkadelpapa.mpeg

Les oques

https://dl.dropbox.com/s/w81yr1sg69uts01/Lesoques.mpeg

Molts d’anys

https://dl.dropbox.com/s/s81bszv35wbtuxt/Moltsdanys.mpeg

Què li donarem a la pastoreta

https://dl.dropbox.com/s/67rvyd4571njg49/quelidonaremalapastoreta.mpeg

Si tu et vols divertir

https://dl.dropbox.com/s/w81r1syoy38f9q2/Situetvolsdivertir.mpeg

Si vols aigua

https://dl.dropbox.com/s/egbfr2co94jzxb0/Sivolsaigua.mpeg

 

Afegir un comentari