Guardat a: Notícies ~ Publicat el 06/02/2017

Escolta el ple extraordinari de dia 7 de febrer

No hi ha comentaris Comentar

Dimarts 7 de febrer es va dur a terme una sessió extraordinària i urgent de l’Ajuntament Ple.

Si voleu, podeu escoltar/descarregar-vos l’àudio del ple complet en el següent enllaç:

L’ordre del dia de la sessió va ser la següent:

1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 5/2017, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals. (Aprovada per unanimitat).

Amb aquesta modificació es va aprovar la dotació de 60.000 euros del pressupost municipal per tal de complementar els 138.6000 euros de subvenció del Consell de Mallorca per realitzar la reforma parcial i l’eliminació de barreres arquitectòniques al Centre Cultural Guillem Cifre de Colonya. Amb aquesta subvenció es podrà instal·lar un nou ascensor a l’edifici, entre altres millores.

El motiu de la urgència del ple va venir donat pels terminis tan ajustats dels plans especials de subvencions del Consell, que van fer que no es pogués esperar al ple ordinari de febrer.

Afegir un comentari