Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 04/07/2017

Ple extraordinari de juliol

No hi ha comentaris Comentar

Es convoca sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT A PLE a celebrar dia 6 de juliol de 2017, a les 11,00 hores a la Casa Consistorial.

Ho pots tornar escoltar a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

2.- Dació de compta de la renúncia de la regidora Iliana Capllonch.

Afegir un comentari