Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 12/05/2017

Escolta el Ple Extraordinari del 16 de maig

No hi ha comentaris Comentar

El dijous 16 de maig es  va dur a terme el Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Pollença a les 20.00h.

El pots tornar a escoltar a:

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. (Es rebutja amb 7 vots a favor de l’equip de govern, 8 en contra de Tots, PP i Regidor no adscrit i 2 abstencions d’Alternativa).

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a la construcció i manteniment d’un conjunt de parades d’autobús al Port de Pollença dins el marc del Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca(Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2016)  (Aprovat amb 9 vots a favor de l’equip de govern i d’Alternativa  i 8 en contra de Tots, PP i Regidor no adscrit)

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits 10-2017, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals, per dur a terme l’amortització anticipada dels préstecs. ( Aprovat per 7 vots a favor de l’equip de govern, i 10 abstencions d’Alternativa, PP, Regidor no adscrit i Tots).

5.- Aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2017.  (Es rebutja amb 9 vots en contra de tota la oposició i 7 vots a favor de l’equip de govern).

Afegir un comentari