Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 31/10/2017

Ple extraordinari i urgent del 31/10/2017

No hi ha comentaris Comentar

Convocada sessió extraordinària i urgent de l’AJUNTAMENT PLE per a dia 31 d’octubre de 2017, a les 08,30h hores a la Casa Consistorial. Ho podeu tornar escoltar:

ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

Aprovat per 9 vots favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 abstencions (Tots).

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la cessió gratuïta de la titularitat del bé immoble patrimonial, situat en el carrer Cecili Metel, 69 de Pollença, amb una superfície de 2030 m2 a favor del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) per a la construcció d’un nou centre de salut al municipi de Pollença.

Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 5 en contra (Tots).

3. Aprovació, si procedeix, de la creació d’un taller de prospectiva per decidir l’ús de l’edifici de l’antiga Peixateria i edifici municipal annex.

Aprovat per 9 vots a favor (Alternativa, Junts i UMP) i 4 abstencions (Tots).

Afegir un comentari