Guardat a: Notícies ~ Publicat el 28/11/2017

VOTA EL FUTUR DE LA VINYETA DEL PONT ROMÀ

No hi ha comentaris Comentar

En aquest document es recull una descripció tècnica dels possibles models d’espais verds que
podrien esdevenir La Vinyeta del Pont Romà i Can Febus. Aquesta descripció ha estat reflexionada
i desenvolupada per part dels professionals tècnics de l’Ajuntament de Pollença a partir de les
aportacions extretes del procés participatiu Donem Vida a Can Febus i La Vinyeta del Pont Romà
que es pot consultar al web de l’Ajuntament ( Vegeu l’apartat de Participació ciutadana, a procesos
oberts:

http://www.ajpollenca.net/ca/pciutadana/proces-participatiu-la-vinyeta-del-pont-roma-i-can-febus

 

ENLLAÇ VOTACIÓ: Clica aquí per entrar a la votació
(NOTA: Cal posar el número de DNI fora lletra.)

 

LES TRES PROPOSTES

DOCUMENT PDF AMB ESBOSSOS: Clica aquí

 

PROPOSTA A

Principals elements definitoris de la proposta:

 •  No hi ha zona d’aparcament.
 • Zona de descans i parc infantil
 • Manteniment d’una àrea tancada amb ametllers tal com ara està, que es podria fer servir com a espai per passejar els cans.
 • Cerca aconseguir una transició entre el poble i el camp.

Descripció de la proposta:

 •  Aquesta és una proposta més orgànica, amb línies més arrodonides, menys geomètriques. Cerca aconseguir una transició entre el poble i el camp.
 • Així la proposta manté part de l’àrea amb característiques similars a les existents, una zona tancada amb ametlers a la qual es faria un manteniment agrícola i que es podria fer servir com a espai per passejar els cans .

PROPOSTA B1

Principals elements definitoris de la proposta:

 •  Zona d’aparcament a la part que dóna a la carretera de Lluc.
 •  Zona de descans i parc infantil
 • Jardí amb format de parterre.

Descripció de la proposta:

 • Es proposa una zona verda de característiques urbanes, amb parterres geomètrics i vegetació de “jardí”.
 • L’àrea s’organitza amb uns murs de pedra seca que limiten les zones enjardinades, camins i zones de passeig.
 • Es manté el camí perimetral que organitza els accessos a la zona verda i crea un mirador cap al Pont Romà. Aquest camí serà empedrat com a continuació del Pont Romà.
 • Les àrees de descans i jocs infantils se situen a l’interior del recinte entre els parterres amb vegetació. El paviment d’aquesta àrea serà tou, permeable, de terra compactada o sauló. Es mantindran els arbres existents de gran port i se’n sembraran de nous de fulla caduca per tal de dotar d’ombra l’espai durant els mesos més calorosos.
 • A la zona pròxima a la carretera de Lluc es planteja una zona d’aparcament en bateria; aquesta zona d’aparcament tindrà un acabat tou i estarà sembrada amb arbres del camp -si la Xylella fastidiosa (xilel·la) ho permet- com ametlers, figueres, garrovers, oliveres…
 • També és intenció del projecte connectar les zones verdes de Can Febus i la Vinyeta, per la qual cosa es vol potenciar el carrer que els uneix i prolongar-lo dins la Vinyeta.
 • Tota la intervenció inclourà la dotació d’il·luminació pública i mobiliari urbà. La vegetació serà preferiblement autòctona o adaptada al clima mediterrani i tindrà poc consum d’aigua. S’evitarà l’ús de gespa.

PROPOSTA   B2

Principals elements definitoris de la proposta:

 • Zona d’aparcament amb accés lateral pel camí del costat.
 • Zona de descans i parc infantil
 • Manteniment d’una àrea tancada amb ametllers tal com ara està, que es podria fer servir com a espai per passejar els cans.
 • Cerca aconseguir una transició entre el poble i el camp.

Descripció de la proposta:

 •  Aquesta és una proposta més orgànica, amb línies més arrodonides, menys geomètriques. Cerca aconseguir una transició entre el poble i el camp.
 • Així la proposta manté part de l’àrea amb característiques similars a les existents, una zona tancada amb ametlers a la qual es faria un manteniment agrícola i que es podria fer servir com a espai per passejar els cans.
 • Igual que en la proposta 1, l’àrea s’organitza amb uns murs de pedra seca que limiten les zones enjardinades, els camins i les zones de passeig. Els murs aniran recolzats amb la plantació d’aromàtiques i plantes amb flor de temporada.
 • Es manté el camí perimetral que organitza els accessos a la zona verda, crea un mirador cap al Pont Romà i un accés al llit del torrent. Aquest camí serà empedrat com a continuació del Pont Romà.
 • A l’interior del recinte hi ha les àrees de descans i jocs infantils. El paviment d’aquesta àrea serà tou, permeable, de terra compactada o sauló. Es mantindran els arbres existents de gran port i se’n sembraran de nous de fulla caduca per tal de dotar d’ombra l’espai durant els mesos més calorosos.
 • Es planteja una zona d’aparcament amb accés pel camí del costat; aquesta zona d’aparcament tindrà un acabat tou i estarà sembrada amb arbres per fer ombra per als cotxes.
 • També és intenció del projecte connectar les zones verdes de Can Febus i la Vinyeta, per la qual cosa s’emprarà el mateix tipus d’enllumenat en el camí i la zona verda i s’indicarà en el camí la connexió.
 • Tota la intervenció inclourà la dotació d’il·luminació pública i mobiliari urbà. La vegetació serà preferiblement autòctona o adaptada al clima mediterrani i tindrà poc consum d’aigua. S’evitarà l’ús de gespa.

 

Afegir un comentari