Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 22/11/2021

Escolta/descarrega el Ple Ordinari de novembre.

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dijous 25 de novembre hi va haver Sessió Ordinària de l’Ajuntament Ple. 

Aquí pots escoltar o descarregar l’àudio de la sessió.


 

Aquesta és l’ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 5275/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits 5-2021

3. Expedient 2861/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni administratiu de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2021-2022

4. Expedient 5042/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per tal d’establir l’ús del registre de l’OAIB per part de l’Ajuntament

5. Expedient 5227/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social – any 2021

6. Expedient 5155/2021. Moció conjunta dels grups municipals Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem sobre els terrenys de titularitat municipal de Formentor

7. Propostes / Mocions d’urgència

 

B) Activitat de control

1. Informació de Batlia

2. Dació de compte de resolucions de Batlia

3. Precs i preguntes

Afegir un comentari