Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 02/01/2019

Escolta el ple extraordinari del 4 de gener.

No hi ha comentaris Comentar

Divendres 4 de gener, hi va haver sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE.

Ja podeu escoltar/descarregar l’àudio al següent enllaç:

 

Aquesta és l’ordre del dia:

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1- 2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lacions i nous ingressos (Expedient electrònic ABS 2018/5060)

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2018/5061)

3.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença(Expedient electrònic ABS 2018/4451)

Afegir un comentari