Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 11/08/2022

Escolta el ple extraordinari d’avui dijous.

2 comentaris Comentar

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Dació de compte de les resolucions de Batlia en matèria de nomenament de tinent de batle, membre de la Junta de Govern Local i delegació  d’atribucions.

2. Expedient 3070/2022. Determinació de càrrecs amb dedicació i retribucions corresponents

3. Expedient 2133/2022. Nomenament de representants de la Corporació en altres òrgans col·legiats

4. Expedient 182/2022. Adequació retributiva del complement específic del lloc de treball de cap de la Policia Local

2 comentaris

  1. Darrer punt no està complet. Es talla amb la intervenció del regidor de Podem

  2. Bon dia Pep, gràcies per avisar. No ho havíem notat. De vegades l’iVooX ens fa això i no sabem per què. Ara ja està ben pujat! Toca durar 52 minuts, i no 33.

Afegir un comentari