Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 05/06/2019

Escolta/descarrega el Ple extraordinari i urgent dia 5 de juny

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar l’àudio del Ple extraordinari i urgent de diemecres 5 de juny:

Dimecres  dia 5 de juny de 2019, a les 13,00 hores, hi ha sessió extraordinària i urgent de l’AJUNTAMENT PLE a celebrarse a la Casa Consistorial. Hipodeu assistir de públic o seguir-ho enb directe per la ràdio municipal.

 ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors
3.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representant municipal a l’Assemblea General
de Colonya Caixa Pollença
4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 4-2019 (Núm. Expedient electrònic ABS 2019/1802)

Afegir un comentari