Guardat a: Notícies ~ Publicat el 23/04/2024

Dijous hi ha Ple Ordinari d’abril.

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dijous 25 d’abril hi ha ple ordinari de l’Ajuntament de Pollença. Serà a les 18h a la Sala de Plens.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a Ràdio Pollença al 107.9FM o a radiopollença.net. I en streamming al canal de Youtube de l’Ajuntament.

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 1485/2024. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2024
  3. Expedient 1131/2024. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, d’autorització de compatibilitat de lloc de treball personal laboral fix amb l’exercici d’activitat privada
  4. Expedient 2063/2021. Proposta d’execució Sentència ferma núm. 506/2022, de 12 de juliol, dictada pel JCA núm.2 , en el PA núm. 124/2021, confirmada pel TSJ en Sentència núm. 632/2023, de 25 de juliol, relativa a l’Acord del Ple de 19/12/2019 de modificació de l’Acord de la carrera professional (BOIB núm. 5/2020, de 11 de gener) i desestimació presumpta de recurs de reposició, interposat per la recurrent FeSP-UGT, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia
  5. Propostes / Mocions d’urgència

B) ACTIVITAT DE CONTROL I SEGUIMENT

  1. Informació de Batlia
  2. Dació de compte de les resolucions de Batlia
  3. Precs i preguntes

Afegir un comentari