Guardat a: Notícies ~ Publicat el 09/06/2015

RÀDIO POLLENÇA CONVOCA DUES BEQUES PER FER PRÀCTIQUES AQUEST L’ESTIU 2015

No hi ha comentaris Comentar

L’INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIO POLLENÇA CONVOCA DUES BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE PERIODISME, PRODUCCIÓ i LOCUCIÓ A RÀDIO POLLENÇA PER A L’ESTIU 2015

1. Objecte
Les beques tenen per objecte la formació complementària de joves
estudiants de comunicació a través de pràctiques a Ràdio Pollença.
2. Dotació, durada i pagament de les beques
La dotació de cada una de les beques serà de 1.000.- cadascun euros bruts.
La durada de les beques serà de 9 setmanes repartides entre el 1 de juliol de 2015 i el 1 de setembre de l’any 2015 . L’horari serà de 5 hores diàries de dilluns a divendres.
3. Destinataris de les Beques:
-1 per a estudiants de carrera universitària o que hagin acabat dins el
present curs 2014/2015 els seus estudis relacionats amb el lloc de treball
(comunicació audiovisual, periodisme, etc.)
-1 per estudiants de Batxiller, o mòduls de FP de 2on cicle relacionats amb
el lloc de treball.
4. Documentació a presentar:
– Full de sol·licitud: amb nom, adreça, telèfon, centre educatiu i estudis
realitzats en el curs 2014/2015
– Fotocòpia DNI
– Fotocòpia full matrícula o justificant darrer curs realitzat
– Currículum
– Autorització signada per els tutors dels menors.
5. Puntuació:
Formació Acadèmica:…………………………………………..màxim 3 punts.
Coneixements llegua catalana i complementaris……..màxim 2 punts.
Formació complemèntaria…………………………………….màxim 2 punts.
Prova escrita específica sobre coneixements generals i d’actualitat
informativa sobre Pollença :…………………………………..màxim 2 punts.
Entrevista personal ………………………………………………..màxim 1 punt.
6. Sol·licituds i termini.
El termini per presentar les sol·licituds serà de dia 12 a 26 de Juny
2015, a l’Ajuntament de Pollença, Calvari nº2 . 971530108, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h.

LES PROVES DE SELECCIÓ ES DURAN A TERME EL DIA 30 DE
JUNY EN HORARI DE DEMATÍ

Afegir un comentari