Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 17/12/2019

Ja podeu escoltar el PLE EXTRAORDINARI, de dijous 19 de desembre

No hi ha comentaris Comentar

Ja podeu escoltar el ple extraordinari celebrat dijous 19 de desembre:

 

Aquí podeu consultar l’ordre del dia en PDF

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior.

2-. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 32-2019 sota la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrea de despesa (Núm. Exp. 2019/3803).

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 33-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Núm. Exp. 2019/3804).

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 34-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Núm. Exp. 2019/3805).

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 8-2019 (Núm. Exp. 2019/4214)

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Acord de Carrera Professional Horitzontal dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. 2018/620/PERSONAL)

7.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal (Núm. Exp. 2019/3762)

8.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels consells d’àrea mandat corporatiu 2019-2023 (Núm. Exp. 2019/4273/PAR CIU)

9.- Precs i preguntes:

9.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 9197/2019, de 25 de novembre)

9.2 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 9226/2019, de 26 de novembre).

9.3 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 9258, de 26 de novembre).

 

Afegir un comentari