Guardat a: Àudios ~ Publicat el 24/06/2014

Escolta el Ple Ordinari de juny.

2 comentaris Comentar

Ja podeu escoltar/descarregar el Ple Ordinari de Juny:

 

 

Dijous 26 de juny es durà a terme la Sessió Ordinària de l’Ajuntament en Ple, a la Sala Consistorial a les 20h.

Recordau que hi pot assistir de públic tothom que ho desitgi.

També ho podreu escoltar en directe a Ràdio Pollença, al 107.9FM o a www.radiopollença.net.

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia

 

 

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Resolució d’al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora de preus Públics del Festival de Pollença 2014.

2.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 3/2014/INT)

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en modalitat de crèdit extraordinari i transferència de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT)

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable

5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per implantar un Registre Únic d’Entrada de documents

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General Municipal 2014

7.- Moció presentada pel grup municipal A sobre referèndum per la República i ús públic de Marivent .

8.- Moció presentada pel grup municipal A sobre suspensió de licitació i informe jurídic (Costes) .

 

II Part de control i seguiment

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3-. Precs i preguntes

2 comentaris

  1. L’arxiu està romput, no hi ha so a partir de la hora i mitja

  2. Al Moll no vos sentim i vos hem de pagar igualment.

Afegir un comentari