Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 07/11/2022

Aquest dimecres hi ha Ple Extraordinari!

No hi ha comentaris Comentar

Aquest dimecres 9 de novembre, a les 9.00 hores, hi haurà Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Pollença.

Hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe al 107.9FM o a radiopollença.net

 

Ordre del dia:

1. Expedient 2741/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2023

2. Expedient 3914/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2022, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit  inançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

3. Expedient 4152/2022. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 30/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

4. Expedient 3415/2022. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la declaració d’entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2022-2023

Afegir un comentari