Guardat a: Àudios, Notícies ~ Publicat el 05/04/2024

Minuts de Ciència: llet de no mamífers

No hi ha comentaris Comentar

Avui na Carme Oliver i na Nicole May han reprès el fil del darrer programa i han dedicat els Minuts de Ciència a la llet que no prové dels mamífers. En el darrer programa varen parlar de la llet dels mamífers i n’han extret una dada. Només un 30% dels humans són capaces de digerir la lactosa. Sobretot la població europea europeus i també la població de paisos descendents dels europeus. La resta de la població té problemes amb els làctics.

Na Nicole, per tancar el tema de llet de mamífers, ens ha explicat, que com a curiositat, hi ha persones que consumeixen llet de zebra. Un tipus de llet que a escala de composició és molt semblant a la llet materna humana.

Algunes aus com els coloms, els flamencs i també els pingüins son capcaes de segrergar mitjançant una glàndula especialitzada un liquid semblant a la llet per alimentar a les seves cries.

I Na Nicole i na Carme han torbat altres animals no mamífers que també ‘mamen’. Es tracta d’alguns tipus de Cecilies (amfibis), algunes aranyes, cucaratxes i fins i tot formigues.

Una nova recerca revela que les Cecilies, uns estranys amfibis similars a cucs, secreten un líquid nutritiu similar a la llet d’un mode anàleg al que fan els mamífers, però per un conducte molt diferent: la cloaca.

Afegir un comentari